Program: Luni-Sambata: 7:00-22:00; Duminica: 7:00-19:00
Protectia datelor

Dispoziţii privind protecţia datelor

Următoarele mențiuni privind protecţia datelor au rolul de a vă informa asupra tipului şi limitelor
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Annabella SRL. Datele cu caracter personal sunt informaţii care pot fi sau vor putea fi atribuite direct sau indirect persoanei dumneavoastră. Temeiul legal pentru protecţia datelor o constituie îndeosebi Regulamentul general privind protecţia datelor (General Data Protection Regulation – GDPR).
1. Generalităţi
2. Accesarea paginii noastre de internet
3. Formular de contact/ Contact prin e-mail/ Apeluri telefonice/ Chestionare adresate clienţilor
4. Concursuri cu premii
5. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare
6. Newsletter
7. Prezenţă online şi optimizarea paginilor de internet
8. Destinatari din afara UE
9. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată
10. Persoană de contact
11. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu
protecţia datelor
1. Generalităţi
Prelucrarea datelor efectuată de Annabella SRL poate fi împărţită în esenţă în două categorii:
• În scopul executării contractelor, sunt prelucrate toate datele necesare derulării unui
contract cu Annabella SRL. Dacă în executarea contractului sunt implicaţi şi prestatori externi de servicii, de ex. întreprinderi de logistică, call-center sau prestatori în domeniul plăţilor, datele dumneavoastră sunt comunicate acestora în limitele necesare şi prelucrate de aceşti prestatori în scopurile contractului.
• Odată cu accesarea paginii de internet a Annabella SRL sunt transferate diferite informaţii
între terminalul dumneavoastră şi server-ul nostru. Printre acestea pot fi și date cu caracter personal. Informaţiile astfel obţinute sunt utilizate printre altele pentru optimizarea paginii noastre de internet sau pentru afişarea materialelor publicitare în browser-ul terminalului dumneavoastră.
2. Accesarea paginii noastre de internet
Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:
La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenţie din partea dumneavoastră, de către browser-ul utilizat pe terminalul dumneavoastră către server-ul paginii noastre web, informaţiile privind
• adresa de IP a terminalului dumneavoastră conectat la internet,
• data şi ora accesării,
• denumirea şi URL-ul fişierului accesat,
• pagina web/aplicaţia de unde a avut loc accesarea (Referrer-URL),
• browser-ul utilizat de dumneavoastră şi, după caz, sistemul de operare al aparatului
dumneavoastră conectat la internet precum şi numele furnizorului de reţea.
Aceste informaţii sunt stocate temporar într-un aşa-numit Log-File în următoarele scopuri:
• asigurarea unei conexiuni optime,
• asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicaţiei,
• evaluarea siguranţei şi stabilităţii sistemului.
În măsura în care v-aţi dat acordul în browser-ul dumneavoastră, în sistemul de operare sau în alte setări ale terminalului pentru aşa-numita geolocalizare, vom utiliza această funcţie pentru a vă putea oferi servicii individualizate, adaptate locaţiei dumneavoastră (de ex. Localizarea celei mai apropiate filiale). Prelucrăm aceste date referitoare la locaţie exclusiv pentru această funcţie.
Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dumneavoastră IP și a informațiilor de mai sus este
reprezentat de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prelucrării datelor enunțate mai sus.
Destinatari/categorii de destinatari:
Excludem din principiu orice transfer al acestor date către terţi.
Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:
Datele sunt stocate timp de 14 luni, după care sunt şterse automat. Dacă încetaţi utilizarea paginii noastre de internet, datele de geolocalizare sunt şterse.
3. Formular de contact/ Contact prin e-mail/ Apeluri telefonice/ Chestionare adresate clienţilor
Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:
Datele cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie completând formulare de contact, prin telefon sau e-mail , sunt bineînţeles tratate confidenţial de către noi. Utilizăm datele dumneavoastră exclusiv în scopurile declarate, pentru a răspundere solicitării dumneavoastră. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor o constituie interesul legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f) GDPR.
Interesul nostru şi interesul dumneavoastră (legitim) converg şi rezultă din scopul de a vă transmite un răspuns la cererea dumneavoastră, respectiv dacă este cazul pentru a soluţiona anumite probleme, și astfel să asigurăm satisfacţia dumneavoastră ca client sau utilizator al paginii noastre de internet.
În măsura în care participaţi la chestionare adresate clienţilor, o faceți în mod absolut voluntar. În cadrul acestor chestionare anonime nu sunt stocate date care să permită identificarea participanţilor la chestionar. Doar data şi ora participării dumneavoastră sunt memorate. Orice informaţie personală pe care o oferiţi în cadrul răspunsurilor date, este considerată ca fiind oferită voluntar şi va fi stocată în conformitate cu dispoziţiile GDPR. Vă rugăm să nu introduceţi în câmpurile care permit tastarea unui text la libera alegere nume şi alte date similare, care permit identificarea dumneavoastră sau a unei alte persoane. În cazul în care daţi o declaraţie de consimţământ în cadrul unui chestionar,
temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimţământului acordat îl constituie dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-aţi declarat consimţământul în cadrul unui chestionar adresat clienţilor, aveţi posibilitatea de a revoca oricând acest consimţământ, cu efecte pentru viitor.
Detaliile în aceste cazuri sunt reglementate în principiile protecţiei datelor aplicabile chestionarului respectiv.
Destinatari/Categorii de destinatari:
Excludem din principiu transmiterea datelor către terţi. Prin excepţie, anumite date sunt prelucrate la cererea noastră de persoane împuternicite de care ne leagă un contract în acest sens. Acestea sunt selecţionate cu atenţie, sunt auditate de către noi şi sunt obligate contractual în conformitate cu articolul 28 GDPR.
De asemenea, poate fi necesar să transferăm extrase din chestionar către parteneri contractuali (de ex. furnizori în cazul întrebărilor specifice unor produse) pentru instrumentarea cererii dumneavoastră. În asemenea cazuri, cererea este anonimizată în prealabil, astfel încât terţul să nu poată face legătura cu persoana dumneavoastră. Dacă într-un caz particular ar fi necesar un transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa în prealabil şi vă vom solicita consimţământul.
Rezultatele chestionarelor adresate clienţilor sunt utilizate în principiu strict în scopurile unor
evaluări interne. Excludem din principiu un transfer al datelor către terţi. Datele cu caracter personal nu sunt transferate terţilor atâta timp cât nu există acordul dumneavoastră expres în acest sens.
Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:
Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi prin acest site sau prin e-mail în cadrul unor chestionare (sugestii, laude sau critici) sunt şterse, respectiv anonimizate de către noi în termen de cel mult 730 de zile de la transmiterea răspunsului final. Experienţa a arătat faptul că după acest termen de 730 de zile nu mai apar întrebări suplimentare legate de răspunsurile noastre.
4. Concursuri cu premii
Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:
Aveţi posibilitatea de a participa la diverse concursuri cu premii pe pagina noastră. Dacă în principiile speciale privind protecţia datelor ale concursului respectiv nu se specifică expres altfel sau dacă nu vaţi declarat acordul expres în acest sens, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în cadrul concursului sunt utilizate exclusiv pentru derularea acestuia (de ex. determinarea câștigătorului, notificarea câștigătorului, trimiterea premiului). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor cu premii este reprezentat de un contract, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. b) GDPR. În cazul în care vă daţi expres acordul pentru prelucrarea datelor în cadrul unui concurs cu premii, temeiul legal pentru prelucrarea datelor în baza consimţământului o constituie articolul 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Dacă v-aţi dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul unui concurs cu premii, puteţi revoca oricând acest acord cu efecte pentru viitor. Mai multe detalii pentru aceste cazuri sunt reglementate în principiile protecţiei datelor aplicabile concursului
respectiv.
Destinatari/Categorii de destinatari:
Un transfer al datelor către terţi are loc doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru
derularea concursului cu premii (de ex. livrarea premiului de către o întreprindere de logistică).
Excludem din principiu orice transfer al datelor către terţi care excedează acest cadru.
Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:
După încheierea concursului, publicarea câştigătorului și soluționarea eventualelor contestații, datele cu caracter personal ale participanţilor sunt şterse. Datele câştigătorilor sunt stocate pe durata perioadei de garanţie a premiului în produse, pentru a se putea dispune repararea sau înlocuirea acestuia în perioada de garanţie, dacă este cazul. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa încheierea concursului, astfel cum sunt acestea definitive în legislație, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate.
5. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare
Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:
Cu acordul dumneavoastră, înregistrăm şi comportamentul de utilizare pe paginile noastre de
internet şi ca urmare a newsletter-urilor transmise de noi. Evaluarea acestui comportament include îndeosebi domeniile de interes pentru dumneavoastră şi link-urile accesate. Întocmim astfel profiluri personalizate de utilizator pe care le atribuim persoanei dumneavoastră şi/sau adresei dumneavoastră de e-mail, pentru a putea adapta mai bine intereselor dumneavoastră personale o posibilă contactare publicitară din partea Annabella SRL sub forma unui newsletter, a reclamelor afişate online sau sub forma unor imprimate publicitare, şi pentru optimizarea ofertelor noastre promoţionale.
Temeiul legal pentru prelucrările de date menţionate mai sus este reprezentat de interesul legitim, în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR, respectiv consimțământul, în cazul existenţei unui consimţământ expres, dispoziţiile articolului 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Prelucrarea datelor clienţilor în scopuri publicitare proprii sau ale terţilor este considerată a fi un interes legitim.
Dreptul la opoziţie
Puteţi face oricând opoziţie faţă de prelucrarea datelor în scopurile arătate mai sus, în mod gratuit, separat pentru fiecare canal de comunicaţie şi cu efecte pentru viitor. Este suficient un e-mail în acest sens sau o adresă transmisă prin poştă la datele de contact menţionate la pct. 14.
Destinatari/Categorii de destinatari:
Excludem în principiu un transfer al acestor date către terţi.
Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:
În cazul în care revocaţi consimţământul pentru anumite acţiuni publicitare sau vă opuneţi unor măsuri publicitare, datele dumneavoastră sunt şterse din sistemul de distribuire (a e-mail-urilor) corespunzător.
În cazul în care faceţi opoziţie, adresa de contact respectivă este blocată pentru orice prelucrare viitoare a datelor în scopuri publicitare. Atragem atenţia că, în cazuri excepționale, există posibilitatea ca şi după comunicarea opoziţiei dumneavoastră să mai fie trimise temporar materiale publicitare. Motivele pentru aceasta sunt de ordin tehnic, ţin de timpul necesar pregătirii reclamelor şi nu înseamnă că nu vom da curs opoziţiei dumneavoastră. Vă mulţumim pentru înţelegere.

7. Prezenţă online şi optimizarea paginilor de internet
7.1 Google Analytics
Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:
Pentru configurarea şi optimizarea continuă a paginilor noastre de internet, utilizăm în baza
interesului nostru legitim, conform articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Interesul nostru legitim rezultă din scopurile prezentate. În acest context sunt generate profiluri pseudoanonimizate de utilizator şi sunt utilizate cookies. Acest cookie generează următoarele informaţii cu privire la utilizarea acestei pagini web de către dumneavoastră:
• tipul şi versiunea browser-ului
• sistemul de operare utilizat,
• Referrer-URL (pagina vizitată anterior),
• numele host-ului computerului utilizat (adresa IP),
• ora accesării.
Informaţiile sunt utilizate pentru evaluarea utilizării paginilor de internet, pentru întocmirea de
rapoarte privind activitatea acestora şi pentru prestarea de alte servicii în legătură cu efectuarea de studii de piaţă şi optimizarea paginilor de web. Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât o atribuire să nu fie posibilă (aşa-numitul IP-Masking).
Puteţi împiedica instalarea de cookies printr-o setare corespunzătoare a browser-ului; atragem
atenţia însă că într-o asemenea situaţie este posibil să nu puteţi utiliza totalitatea funcţiilor acestei pagini de internet. De asemenea, puteţi împiedica înregistrarea datelor generate de cookie cu privire la utilizarea paginii de internet (incl. adresa IP) precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând acest Browser-Add-on. Alternativ la Browser-Add-on, îndeosebi în cazul browser-elor de pe aparatele mobile, puteţi împiedica înregistrarea efectuată de Google Analytics dând clic pe acest link. Este generat un Opt-Out-Cookie care împiedică pe viitor înregistrarea datelor dumneavoastră la vizitarea acestei pagini de web. Acest Opt-Out-Cookie este valabil doar în acel browser şi doar pentru pagina noastră de internet, şi este instalat pe aparatul dumneavoastră. Dacă ştergeţi cookie-urile din acel browser, va trebui să instalaţi din nou Opt-Out-Cookie. Informaţii suplimentare referitoare la protecţia datelor în legătură cu Google Analytics găsiţi pe pagina web a Google Analytics.
Destinatari/Categorii de destinatari:
Informaţiile generate în cookie sunt transferate către un server Google în SUA şi stocate acolo. În niciun caz adresa dumneavoastră IP nu va fi conexată cu alte date deţinute de Google. De asemenea, aceste date pot fi transmise unor terţi, dacă acest lucru este prevăzut de lege sau dacă aceşti terţi prelucrează la comandă datele respective.
Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:
După anonimizarea adresei IP, nu mai este posibilă stabilirea identităţii dumneavoastră. Datele
prelucrate statistic de Google Analytics sunt şterse după 14 luni. În rapoartele generate în baza Google Analytics nu mai există nicio referinţă cu privire la persoană.
Destinatari/Categorii de destinatari:
Destinatari ai datelor sunt prestatorii de servicii menţionaţi mai sus, care prelucrează datele
dumneavoastră pe bate contractuale, exclusiv in scopurile menţionate şi conform instrucţiunilor noastre.
Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:
Cookies folosite în aceste scopuri şi informaţiile conţinute de acestea sunt stocate conform
Dispoziţiilor referitoare la cookies şi şterse de îndată după formularea unei opoziţii.
7.2 Re-Targeting
Scopurile prelucrării datelor/Temeiul legal:
Utilizăm de asemenea tehnologii de re-targeting ale unor furnizori diferiţi. Acest lucru ne permite să facem oferta noastră online mai interesantă pentru dumneavoastră. Este utilizat în acest scop un cookie, cu ajutorul căruia sunt colectate date de interes în condiţiile folosirii de pseudonime. Sunt colectate informaţii despre navigaţia dumneavoastră pe pagină în formă anonimizată, în scopuri de marketing, şi stocate în fişiere text pe computerul dumneavoastră și analizate în baza unui algoritm.
Ulterior, pot fi afişate pe paginile web ale partenerilor noştri bannere publicitare personalizate, cu recomandări de produse special pentru dumneavoastră. În niciun caz aceste date nu pot fi folosite pentru identificarea personală a vizitatorului paginii de internet. Nu sunt prelucrate date cu caracter personal direct şi nu sunt create profiluri de utilizator cu date cu caracter personal. Această prelucrare a datelor are loc în baza interesului legitim, conform articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Prin
măsurile de targeting utilizate dorim să ne asigurăm că pe display-ul dumneavoastră este afişată doar reclama care corespunde intereselor dumneavoastră, efective sau prezumate. Este atât în interesul dumneavoastră cât şi în interesul nostru să nu vă deranjăm cu publicitate neinteresantă.
Destinatari/Categorii de destinatari:
Utilizăm de asemenea tehnologii de re-targeting ale unor furnizori diferiţi, care prelucrează datele menţionate mai sus. Informaţii suplimentare referitoare la cookies folosite de aceşti prestatori se regăsesc în Dispoziţiile referitoare la cookies.
Durata stocării/Criterii pentru stabilirea duratei stocării:
Aceste cookies utilizate în scopuri de retargetare şi informaţiile conţinute de acestea sunt stocate pe perioada prevăzută în Dispoziţiile referitoare la cookies şi şterse automat la expirarea acestui termen.
7.3 Publicitate online în funcţie de interesul utilizatorului
Pentru a ne asigura că afişăm pentru dumneavoastră doar publicitate relevantă, evaluăm pe pagina noastră datele dumneavoastră de navigare cu ajutorul unor cookies, în mod pseudonimizat. Astfel putem determina interesul dumneavoastră referitor la produsele şi serviciile noastre. Evaluăm în acest sens, cu ajutorul prestatorilor menţionaţi la pct. 11 îndeosebi produsele pe care le-aţi vizualizat pe pagina noastră.
Pentru a împiedica evaluarea activităţii dumneavoastră de utilizator conform pct. 11, puteţi face uz de posibilităţile de opoziţie enumerate acolo. De asemenea, puteţi interzice pe pagina de web http://www.youronlinechoices.com/ publicitatea personalizată afişată de o multitudine de membri ai European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/ ) inclusiv Annabella,
prin aşa-numitul manager de preferinţe. Vă rugăm să aveţi în vedere că pe computerul
dumneavoastră va fi plasat un aşa-numit cookie opt-out. Dacă îl ştergeţi, publicitatea personalizată
va fi din nou afişată.
Plasare cookie opt-out
Ştergere cookie opt-out
Status
7.4 Posibilitate de opoziţie/ opt-out
Puteţi interzice tehnologiile de targetare descrise la pct. 11.3 şi 11.4 printr-o setare corespunzătoare referitoare la cookies în browser-ul dumneavoastră (a se vedea şi pct. 11.1). De asemenea, aveţi posibilitatea de a împiedica reclama personalizată cu ajutorul aşa-numitului .manager de preferinţe sau prin activarea cookie-urilor opt-out instalate conform pct. 11.5.
8. Destinatari din afara UE
Cu excepţia prelucrărilor de date menţionate la punctul 11, nu transferăm datele dumneavoastră către destinatari cu sediul în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. Prelucrările de date menţionate la punctul 11 determină un transfer de date către serverele furnizorilor de tehnologii de tracking, respectiv targeting aflaţi în relaţie contractuală cu noi. Aceste servere se găsesc parţial în SUA (detalii referitoare la aceste aspecte puteţi extrage din informaţiile referitoare la fiecare destinatar concret în parte). Transmiterea de date are loc în conformitate cu principiile aşanumitului
Privacy Shield precum şi în baza aşa-numitelor Clauze contractuale standard ale Comisiei
UE.
9. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată
9.1 Generalităţi
Pe lângă dreptul de revocare a consimţământului dat faţă de noi, puteţi face uz de următoarele drepturi, în măsura în care sunt îndeplinit cerinţele legale:
• dreptul la informare cu privire la datele cu caracter personal stocate de noi, conform
articolului 15 GDPR,
• dreptul la rectificarea datelor inexacte sau la completarea datelor incomplete, conform
articolului 16 GDPR,
• dreptul la ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, conform
articolului 17 GDPR,
• dreptul la restricționareaprelucrării datelor dumneavoastră, conform articolului 18 GDPR,
• dreptul la portabilitatea datelor, conform articolului 20 GDPR,
• dreptul la opoziţie, conform articolului 21 GDPR.
9.2 Dreptul la informare (dreptul de acces) conform dispoziţiilor articolului 15 GDPR
Aveţi dreptul de a fi informat gratuit, la cerere, în conformitate cu dispoziţiile articolului 15 alin. 1 GDPR, asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi. Aceasta se referă îndeosebi la:
• scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
• categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
• destinatarii, respectiv categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau urmează a le
fi dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal;
• durata preconizată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu
este posibilă furnizarea de date concrete în acest sens, criteriile pentru determinarea duratei de stocare;
• existenţa unui drept la rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care vă vizează,
a unui drept la restricționarea prelucrării de către operator şi a unui drept de opoziţie faţă de o
asemenea prelucrare;
• existenţa unui drept de a formula plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
• toate informaţiile disponibile cu privire la provenienţa datelor, dacă datele cu caracter
personal nu au fost colectate de la persoana vizată;
• existenţa unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri conform articolului
22 alin. 1 şi 4 GDPR şi – cel puţin în aceste situaţii – informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-un stat terţ sau către o organizaţie
internaţională, aveţi dreptul de a fi informat conform articolului 46 GDPR cu privire la garanţiile
adecvate referitoare la transfer.
9.3 Dreptul la rectificare conform dispoziţiilor articolului 16 GDPR
Aveţi dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor cu caracter personal inexacte. În funcţie de scopurile prelucrării aveţi dreptul de a solicita de asemenea completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv pe calea unei declaraţii adiţionale.
9.4 Dreptul la ştergere conform dispoziţiilor articolului 17 GDPR
Aveţi dreptul de a pretinde de la noi ştergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă
vizează, pentru unul din următoarele temeiuri:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate;
• vă retrageţi consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea conform articolului 6 alin. 1 lit. a)
sau articolului 9 alin. 2 lit. a) GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• vă opuneţi prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, conform
articolului 21 alin. 1 sau alin. 2 GDPR, iar în cazul prelucrării în temeiul intereselor noastre legitime,
acestea nu prevalează asupra motivelor invocate de dumneavoastră;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații juridice care
revine operatorului;
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu servicii oferite copiilor, conform
articolului 8 alin. 1 GDPR.
Dacă am făcut publice datele cu caracter personal şi suntem obligaţi la ştergerea lor, vom lua măsuri adecvate, ţinând cont de tehnologia disponibilă şi de costurile de implementare ale unor asemenea măsuri, pentru a informa terţii operatori care prelucrează datele dumneavoastră că solicitaţi şi de la aceştia ştergerea tuturor link-urilor la aceste date cu caracter personal sau a copiilor şi multiplicărilor acestor date.
9.5 Dreptul la restricționarea prelucrării conform dispoziţiilor articolului 18 GDPR
Aveţi dreptul de a pretinde de la noi restricționarea prelucrării, dacă este îndeplinită una dintre
următoarele condiţii:
• exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
• prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră solicitaţi în locul ştergerii limitarea utilizării
datelor cu caracter personal;
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
• v-aţi opus prelucrării conform articolului 21 alin. 1 GDPR, din motive legate de situația
particulară în care vă aflați, atâta timp cât nu s-a stabilit definitiv dacă drepturile legitime ale noastre
prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
9.6 Dreptul la portabilitatea datelor conform dispoziţiilor articolului 20 GDPR
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste
date altui operator, în cazul în care
• prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră conform articolului 6 alin. 1 lit. a) sau
articolului 9 alin. 2 lit. a) sau un contract conform articolului 6 alin. 1 lit. b) GDPR, şi
• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
La exercitarea dreptului dumneavoastră la portabilitatea datelor aveţi dreptul de a obţine ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate de către noi direct către un alt operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
9.7 Dreptul la opoziţie conform dispoziţiilor articolului 21 GDPR
În condiţiile articolului 21 alin.1 GDPR, se poate formula opoziţie faţă de prelucrarea datelor din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi.
Dreptul general la opoziţie menţionat mai sus se aplică tuturor scopurilor prelucrării descrise în
prezentele dispoziţii privind protecţia datelor, care sunt prelucrate în baza interesului legitim, potrivit articolului 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Altfel decât în cazul dreptului la opoziţie special îndreptat împotriva prelucrării de date în scopuri publicitare (a se vedea în acest sens îndeosebi pct. 9 şi 11.6), suntem obligaţi conform GDPR să dăm curs unei astfel de opoziţii generale formulate, doar dacă invocaţi interese prioritare, de ex. un posibil risc pentru viaţa sau sănătatea unor persoane. În plus, există posibilitatea adresării unei plângeri către autoritatea de supraveghere competentă pentru Annabella SRL sau către responsabilul cu protecţia datelor numit de Annabella SRL
10. Persoană de contact
10.1 Persoana de contact în cazul unor întrebări sau exercitări a drepturilor dumneavoastră în
legătură cu protecţia datelor
Dacă aveţi întrebări referitoare la pagina de internet Annabella ori pentru exercitarea drepturilor
legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteţi adresa serviciului clienţi:
office@annabella.ro
10.2 Persoana de contact în probleme legate de protecţia datelor. Dacă aveţi alte întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră, vă puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor numit de operator.
10.3 Dreptul de a formula plângeri la o autoritate de supraveghere
În plus, aveţi dreptul de a formula în orice moment plângere la autoritatea competentă de
supraveghere. Vă puteţi adresa în acest scop autorităţii de supraveghere din România, sau autorităţii de supraveghere în care vă aveţi domiciliul/ reședința/ locul de muncă.
11. Numele şi datele de contact ale operatorului precum şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor. Prezentele dispoziţii privind protecţia datelor cu caracter personal se aplică prelucrării de date efectuate de Annabella SRL, cu sediul in Ramnicu Valcea , Str. Barajului, nr. 52, jud.Valcea , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Valcea sub nr.J38/1385/1994, Cod Unic de Inregistrare
RO 6532457 („Operator“) şi pentru pagina de internet www.annabella.ro. Responsabilul cu protecţia datelor numit de Annabella SRL poate fi contactat la adresa de mai sus, în atenţia Responsabilului cu protecţia datelor, respectiv pe office@annabella.ro.